Fakultet političkih nauka

Sociologija - Uvodne vježbe
Uvodne vježbe iz predmeta Sociologija održaće se u UTORAK (10.10) u 11:00h.