Biotehnički fakultet, 28.02.2018

Odlaganje nastave od 01.03.2018.Rasporedom predviđeni časovi nastave (predavanja i vježbe) iz predmeta Pomologija se odlažu i biće održani u terminima od 15h-17h30, četvrtak (08.03.2018. i 15.03.2018.).

 

Predmetni nastavnik, 

dr Ranko Prenkić