Metalurško-tehnološki fakultet, 11.07.2020

rezultati1. Banićević Jelena.........50 (E)

2. Kovačević Marko.........53.5 (E)

Broj posjeta : 250