Mašinski fakultet, 21.01.2019

AUTOMATIZACIJA-rezltati II kolokvijuma u prvom rokurezultati II kolokvijuma (u prvom roku) iz predmeta AUTOMATIZACIJA su dati u dokumentu ispod.

Skreće se pažnja studentima da uporede zadatke sa II kolokvijuma sa zadacima za vježbanje postavljenim na sajtu izadacima rađenim na časovima.

Dokumenti