Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 19.12.2017

Nova objava - 19.12.2017 10:07



OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTKINJE KOJE SU POLAGALE KOLOKVIJUM PO RJEŠENJU DEKANA

1. ĆUPIĆ SANJA 253/06 

2. MIKULIĆ JOVANA 31-H 2012 

3. BULATOVIĆ OLGICA 157/12

DA ĆE SE  POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ POSLOVNOG PRAVA U TURIZMU ODRŽATI 22.12.2017. U 11 I 30.