Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 22.02.2018

Nova objava - 22.02.2018 10:54 Termini kolokvijumaPOSLOVNO PRAVO U TURIZMU

1. KOLOKVIJUM - PETAK, 30. MART 2018. U 10 SATI

2. POPRAVNI KOLOKVIJUM - PETAK, 20. APRIL 2018. U 10 SATI