Fakultet političkih nauka, 04.10.2017

Pretpristupna podrška EU - predavanjePredavanja iz predmeta Pretpristupna podrska EU koja su po rasporedu 9. oktobra 2017. god.  
neće se održati zbog službene odsutnosti predmetnog profesora
Nastava predviđena za 16. oktobar 2017. god. održaće se prema rasporedu.