Biotehnički fakultet, 11.03.2019

TERMINI POLAGANJA PRVOG KOLOKVIJUMA i prvog testa TERMINI POLAGANJA:

 

 Prvi kolokvijum i prvi test: ponedjeljak, 25.03.2019, u 9 i 15h;

 Popravni prvi kolokvijum: srijeda, 03.april 2019. godine u 9 h;

 

 

Sa predmeta