Biotehnički fakultet, 11.03.2019

TERMIN PRVOG I POPRAVNOG PRVOG KOLOKVIJUMA i prvog testa Termini polaganja prvog kolokvijuma:

 

Prvi kolokvijum i prvi test, ponedeljak 18.03.2019. godine u 11 h;

Popravni prvi kolokvijum, ponedeljak  01.04.2019. godine u 11h; 

 

Sa predmeta