Filološki fakultet, 21.04.2020

Termini nastave - VersionVježbe prevođenja sa francuskog na crnogorski jezik će se održavati, kao i do sada, na Zoom platformi četvrtkom od 15h do 16h30.

Linkove i kredencijale za pristup času studenti dobijaju preko akademskog e-maila.

 

Jasmina Tatar Anđelić, vanredna profesorica

Broj posjeta : 100