Institut za biologiju mora, 22.11.2017

Bilateralna saradnja sa SlovenijomKameni koral Cladocora caespitosa je jedna od tema kojom su se naučni istraživači dr Vesna Mačić i dr Slavica Petović iz Instituta za biologiju mora, Univerziteta Crne Gore, bavili u Pirani, od 20. do 22. novembra 2017.godine u okviru projekta „Ekološko istraživanje morskih žarnjaka u Piranskom zalivu (Slovenija) i Bokokotorskom zalivu (Crna Gora) sa posebnom pažnjom na mogući uticaj klimatskih i okeanografskih promjena”.

Ovaj dvogodišnji projekat se ostvaruje na osnovu bilateralne saradnje Crne Gore i Slovenije, a sa kolegama iz Slovenije su razmotreni dosadašnji rezultati i razmijenjena stečena iskustva u cilju stvaranja zajedničkog protokola za praćenje zaštićene vrste tzv. kamenog korala (Cladocora caespitosa). Osim toga bilo je govora i o mogućoj daljoj saradnji u novim, budućim projektima.

Na fotografiji je prikazan kameni koral sa bijelim djelovima tzv. "coral bleaching". Bijeljenje korala je posljedica gubljenja simbiotskih algi, a ukoliko ovakav proces potraje može doći i do uginuća.