Institut za biologiju mora, 12.05.2018

Održan prvi sastanak BLUE LAND projekta u Tirani 

U okviru “BLUE LAND”** projekta koji realizuje Univerzitet Crne Gore -Institut za biologiju mora u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, u Albaniji (Tirana) u periodu od 7-10 maja održan je prvi sastanak svih projektnih partnera kao i prva konferencija. Projekat ima za cilj zaštitu životne sredine u obalnom području kroz održivo korištenje morskih i obalnih resursa. Sprovođenje ovog projekta pomoći će privrednom razvoju tog područja ne samo povećanjem broja turista već i održivim upravljanjem prirodnim resursima.

Projekat će se sprovoditi na tri područja koja obuhvataju morska i obalna staništa u tri države:

  1. a) Obala Otranto-Leuca u Pulji, Italija
  2. b) Oblast ušća rijeke Bojane u Crnoj Gori, uključujući i močvarna staništa i pješčane dine duž obale
  3. c) Zaliv Porto-Palermo, Albanija

Projekt predstavlja novi pristup u načinu upraljanja morem i obalnim resursima kroz direktno učestvovanje lokalne zajednice i lokalne samouprave u zaštiti i valorizaciji tog područja.

Pored Univerziteta Crne Gore – Institut za biologiju mora, partneri na projektu su Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore,  Mediteranski agronomski institut CIHEAM BARI (Italija), Nacionalna agencija za zaštićena područja - NAPA (Albanija), Institut za zaštitu prirode - INCA (Albanija) i Istraživački institut – ICR (Italija).

Ukupan budžet projekta iznosi približno 1.1 milion eura, od čega je Institutu za biologiju mora na raspolaganju približno 160.000 eura. Projekat je započeo 01.04.2018. i trajaće do 01.04.2020. godine.

**BLUE LAND projekat - Participativni model za održivo upravljanje morskim i obalnim resursima i zaštitu prekograničnih staništa, biodiverziteta i ekosistema

**BLUE LAND project - Participatory model for the sustainable management of marine and coastal resources and for cros border habitats, biodiversity and ecosystem services safeguard

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print