Institut za biologiju mora, 04.07.2018

Prvi rezultati projekta WELCOME pokazali da plastika čini preko 80% ukupnog otpada na crnogorskim plažama



U okviru IPA Interreg projekta “WELCOME”  koji realizuje Univerzitet Crne Gore -Institut za biologiju mora u okviru programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, tokom proljeća 2018. godine su sprovedene prve terenske aktivnosti vezane za sakupljanje, procjenu količine, vrste i distribucije otpada na crnogorskim plažama. Otpad je sakupljen na ukupno šest transekata na tri plaže crnogorskog primorja - u Igalu, Budvi i Ulcinju i kategorisan u osam glavnih klasifikacionih grupa: plastika, guma, tekstil, papir, obrađeno drvo, metal, staklo/keramika i neidentifikovani otpad.

Institut za Biologiju mora je u saradnji sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore organizovao akciju čišćenja plaža i sakupljanja otpada, dok je detaljna kategorizacija otpada sprovedena od strane Instituta za biologiju mora, a u skladu sa međunarodno standardizovanim protokolima i metodologiji zasnovanoj na Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji (MSDF). Rezultati prvih analiza pokazali su prilično visok stepen zagađenja plaža čvrstim otpadom, pri čemu najveći udio u ukupnoj količini ima plastični otpad. U Ulcinju je sakupljeno ukupno 353 komada otpada ukupne težine 42.64 kg. U Budvi su sakupljena 564 komada otpada ukupne težine 8.22 kg, dok je u Herceg Novom sakupljeno najviše  čvrstog otpada - čak 2800 komada ukupne težine 52.22 kg.

Dominantan otpad na sve tri plaže je plastika i čini preko 80% od ukupnog otpada (Ulcinj 83.5%, Budva 90.6%, H. Novi 88.9%). Preostali otpad na sve tri plaže uglavnom čine obrađeno drvo, metal i staklo. U Ulcinju ove tri kategorije čine 10.7% ukupnog otpada, u Budvi 6.4% i u H. Novom 7.7%.

Izdvojeno je i 20 dominantnih kategorija na sve tri plaže. Na prvom mjestu se nalaze plastična industrijska pakovanja i njihovi djelovi kojih je bilo ukupno 727 komada. Na drugom mjestu su plastični djelovi veličine od 2.5 cm do 50 cm kojih je bilo ukupno 677 komada, dok je na trećem mjestu stiropor veličine od 2.5 cm do 50 cm sa ukupnom brojnošću od 273 komada. Pored ove tri kategorije najčešćoj vrsti čvrstog otpada na plažama pripadaju: sunđeri, plastični čepovi od pića, štapići za uši, plastični neidentifikovani djelovi, opušci od cigareta, plastični čepovi i poklopci od hemikalija, boce za piće manje od 0.5l, staklene boce, male plastične kese, neidentifikovani plastični čepovi, plastične čaše i poklopci, slamke, metalni čepovi, plastični prstenovi od čepova za boce, daske- obrađeno drvo, velike kese za kupovinu i djelovi obrađenog drveta manji od 50 cm.

Aktivnosti sakupljanja i kategorizacije otpada na plažama crnogorskog primorja će biti nastavljene tokom narednog jednogodišnjeg peiroda, nakon čega će uporedna analiza pokazati glavne izvore i plan rješavanja zagađenja, dok će posebne aktivnosti biti orjentisane ka zaštiti pješčanih dina određenih dijelova Velike Plaže od erozije, odnosno ponovnom upotrebom sakupljenog prirodnog drveta formiraće se “zaštitni zidovi” u cilju spriječavanja obalne erozije, očuvanja kvaliteta plaža i atraktivnosti područja.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print