Institut za biologiju mora, 24.06.2019

U Kairu u toku 21. sesija Naučnog komiteta za ribarstvo MediteranaU Egiptu u Kairu, se od 24. do 27. juna održava 21 SAC ( Scientific Advisory Committee on Fisheries- Naučni komitet za ribarstvo), Generalne komisije za ribarstvo Mediterana. Prisutni su delagati 23 zemlje članice, koji će se u četiri radna dana osvrnuti na stanje resursa ribarstva u Mediteranu, prezentovati rezultate istražavanja stanja stokova ekonomski važnih vrsta riba i rakova, i dati naučne preporuke za dalje održivo korišćenje istih.  Poseban akcenat biće na desetogodišnjem izvještaju o radu Generalne Komisije koji će prezentovati nezavisni eksperti Mediterana, sa fokusom na dalje aktivnosti sa preporukom za boljim prepoznavanjem specifičnosti zemalja sa malim flotama i  malim sektorom ribarstva, kao št je Crna Gora.

FAO regionalni projekti će takođe predstaviti aktivnosti koje su sprovedene u 2018. godini, a posebno je za Crnu Goru važan FAO ADRIAMED projekat, koji pomaže i naučnim ali i administrativnim kapacitetima crrnogorskog ribarstva, gdje su takođe i ribari prepoznati kao nezaobilazna karika dobre i uspješne saradnje.

Posebna pažnja usmjerena je na daljem razvoju malog obalnog ribolova, gdje Crna Gora takođe vidi veliku šansu, posebno u dijelu turističkog ribarstva i promociji tradicionalnih tehnika ribolova.

Predstaviće se i najnovije aktivnosti na uspostavljanju Zaštičenih ribarskih područja u Mediteranu i Jadranu ( FRA-Fishery Restrced Area).   Za Crnu Goru je posebno značajno područje Jabučke kotline, kao i Bari kanjon u južnom Jadranu.

Sve zemlje članice su dostavile i Nacionalne izvještaje o ribarstvu za referentnu 2017. godinu koji će biti sastavni dio Izvješzaja 21 Naučnog Komiteta. Veoma vazan dio istih je i Data Collection Framework, okvirni program za prikupljanje podataka o ribarstvu, koi u Crnoj Gori kroz mjere Agrobudzeta zajedno sprovode Direktorat za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Institut za biologiju mora-Univerziteta Crne Gore.

U delegaciji Crne Gore, na 21 sesiji Naučnog Komiteta za ribarstvo u Kairu, su Slavica Pavlović, direktor Direktorata za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede i dr Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore.

 

https://radiojadran.com/na-generalnoj-komisiji-za-ribarstvo-mediterana-u-egiptu-i-crnogorska-delegacija/?fbclid=IwAR2h__56cW-_QlnUNdTotE18gYb6gOqi-Ip0c99IplrFYWTBGCm9kNgZfkE

 

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/244677/sesija-gfcm-prilika-za-kreiranje-politika-ribarstva.html

 

https://radiotivat.com/slavica-pavlovic-i-aleksandar-joksimovic-u-kairu-o-ribarstvu/2019/06/

 

https://www.cdm.me/ekonomija/aktivnosti-naucnog-komiteta-gfcm-znacajne-za-dalji-razvoj-crnogorskog-ribarstva/

 

 

Broj posjeta : 330