Institut za biologiju mora, 31.10.2017

Bilateralni projekat sa Italijom - Identifikacija mikropredatora morskih ježeva koji stvaraju baren, uz pomoć molekularnih markeraNa osnovu programa naučne i tehnološke saradnje između Ministarstva nauke Crne Gore i Nacionalnog istraživačkog savjeta (CNR) Italije, u okviru bilateralnog projekta „Identifikacija mikropredatora morskih ježeva koji stvaraju baren, uz pomoć molekularnih markera" protekele sedmice su u Instituto di Bioscienze e BioRisorsi, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IBBR), Palermo, Italija, boravile dr Vesna Mačić i dr Olivera Marković.

Cilj ovog projekta koji se sprovodi u saradnji sa dr De Michele Roberto (CNR-IBBR) je da se uz pomoć molekularnih metoda utvrde vrste mikropredatora morskih ježeva. Morski ježevi su prepoznati kao organizmi koji održavaju stanje degradirane stjenovite podloge tzv. barrena, kojeg nažalost u Crnoj Gori ima jako puno, prije svega zbog ilegalnog vađenja prstaca (Lithophaga lithophaga) i poremećenih lanaca ishrane (zbog ilegalnog ribolova). Poznato je da oko 75% mlađi morskih ježeva ugine nakon prvih 6 mjeseci, uglavnom zbog toga što postaju plijen drugim organizmima. Ipak, nije u potpunosti jasno koji su to sve organizmi predatori mlađi morskih ježeva i koje su sve promjene nastale u lancima ishrane na stjenovitim podlogama.

Do sada se za analize relacija plijen-predator uglavnom koristila analiza crijevnog sadržaja, međutim kako se u ovom slučaju radi o veoma malim organizmima i takođe malim dimenzijama njihovih predatora, analiza crijevnog sadržaja ne daje odgovarajuće rezultate. Iz tog razloga je cilj ovog projekta da se kreiraju specifični prajmeri za DNK iz dva najčešća morska ježa u Sredozemnom moru: Paracentrotus lividus i Arbacia lixula te da se analizom crijevnih sadržaja njihovih potencijalnih predatora utvrdi eventualno prisustvo DNK ovih morskih ježeva tj. da se utvrdi koji se potencijalni predatori zaista i hrane juvenilnim morskim ježevima.

Iako ove godine nije bilo tipičnog, brojnog stavaranja larvi i mlađi morskih ježeva sakupljeni su neophodni uzorci za dalju analizu u laboratoriji i analize se nastavljaju u CNR-IBBR, Palermo (Italija).