ProDATA

16.07.2018


Projekat ProDATA (Podrška razvoju fizičke okeanografije i baze podataka o moru za priobalno područje Crne Gore) je odobren na Konkursu za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST Ministarstva Nauke Crne Gore na osnovu ucešća Instituta za biologiju mora u H2020 projektu  SeaDataCloud (Further developing the pan-European infrastructure for marine and ocean data management).

Cilj projekta je istraživanje procesa i promjena u moru koji zavise od kretanja osnovnih okeanografskih parametara, na osnovu neprekidnog praćenja ovih parametara mora u dužem vremenskom periodu. Kroz učesće u SeaDataCloud projektu biće obezbjeđena integracija podataka po standardizovanoj metodologiji u međunarodnu  evropsku i regionalnu mrežu razmjene podataka i metapodataka, a samim tim i njihova prekogranična valorizacija u analizi i obradi podataka morske sredine.

Uspostavljanjem informacionog okeanografskog sistema sa bazom podataka i većim brojem  mjernih stanica koje  će neprekidno u svim meteorološkim uslovima mjeriti parametre u stvarnom vremenu ili u odloženom rezimu  kao i terenskim mjerenjima dobiće se  podaci koji će dugoročno biti sačuvani u bazi za skladištenje metapodataka i podataka Instituta za biologiju mora i slobodno dostupni korisnicima putem web stranice Instituta. SeaDataCloud projekat ima razvijenu disributivnu  panevropsku infrastrukturu za upravljanje marinskim podacima. Integrisanjem  dobijenih  podataka u bazu ovog projekta korisnicima će biti omogućen on-line pristup in-situ podacima, metapodacima i proizvodima tih podataka. Na ovaj nacin biće obezbjeđena razmjena podataka i njihova prekogranična upotrebljivost.

Period realizacije projekta je dvije godine sa ukupnim budžetom od 20,000.00€.


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.