Institut za biologiju mora, 04.05.2020

Interreg Med- Tune UpTUNE UP-Unapređivanje više nivoa upravljanja u cilju usklađivanja zaštite biodiverziteta morskih područja

je multimodularni projekat koji se bavi potrebom za strateškim i kolaborativnim pristupom u upravljanju Med MPAs i zaštitom biodiverziteta, testiranjem i kapitalizacijom alata za upravljanje na osnovu iskustava iz ugovora Rijeka/Močvara u okviru INTERREG projekta MED WETNET. TUNE UP je zasnovan na vertikalnoj i horizontalnoj usaglašenosti, radi postizanja koordinacije između institucija na svim uključenim nivoima, kao i na integrisanju finansiranja, resursa i planova. Zapravo će projekat osigurati veću koordinaciju među učesnicima i donosiocima odluka, ograničavajući sukobe između očuvanja i ekonomskih pitanja, te će poboljšati zaštitu biodiverziteta..

Lider partner: Agencija za razvoj istočne Solunske lokalne uprave-Centar za razvoj ljudskih resursa i podrške lokalne ekonomije

Budžet: 3 035 575,50 EUR

Budžet Instituta za biologiju mora, UCG: 86 151, 00 EUR

web: https://tune-up.interreg-med.eu/ 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 101