Institut za biologiju mora, 10.12.2019

FOOD4HEALTH - INTERREG IPA CBCFood4Health projekat je prijavljen u okviru IPA Interreg poziva za tematske projekte prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru. Projekat pod nazivom Održivi i inovativni lanac vrijednosti Agro hrane i ribarstva za prekogranično tržište malih i srednjih poduzeća “- Food4Health (Sustainable and innovative Agro food and fisheries value chain for SME’s cross border market”  - Food4Health) u partnerstvu sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore; Centrom za transfer poljoprivrednih tehnologija iz Korče, Albanija; Centrom za transfer poljoprivrednih tehnologija iz Vlore, Albanija; Mediteranskim agronomskim Institutom iz Barija, Italija; Regijom Pulja i Regijom Molize iz Italije, a sve pod liderstvom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Albanije.

Nakon duge pripreme projektnog predloga i intenzivnih pregovora sa Zajedničkim tehničkim sekretarijatom i Upravljačkim tijelom IPA EU fondova, projekat FOOD4HELATH je započeo sa realizacijom 01. juna tekuće godine.

Sa ukupnim budžetom od 4.964.651 EUR projektni partneri će se kroz zajednički izazov posvetiti podsticanju konkurentnosti i inovacijama u cilju unaprijeđenja malih i srednjih preduzeća u različitim sektorima poljoprivrede i ribarstva. Ukupan budžet za IBMK je 576.372,73 EUR

U tom smislu, projekat FOOD4HEALTH ima za cilj poboljšanje proizvodnih i uzgojnih tehnologija, prenošenje, dijeljenje i usvajanje Evropskih standarda kvaliteta za preradu i unaprijeđenje tipičnih i tradicionalnih proizvoda poljopriveredno-prehrambenog sektora i ribarstva.

Osnovni cilj projekta je izgradnja multifunkcionalnih centara u sve tri zemlje, čiji će rad doprinjeti razvoju malih i srednjih preduzeća iz oblasti poljoprivrede i ribarstva, međunarodnom povezivanju i razvoju tržišta, brendiranju lokalnih tradicionalnih proizvoda, a sve kroz razvoj nauke i povezivanje sektora visokog obrazovanja sa sektorom privrede.

Jedna od 5 Food4Health laboratorija će biti izgrađena u Institutu za biologiju mora. "S obzirom na intenzivan rad Instituta u oblasti ribarstva i morske akvakulture, uskoro započinjemo sa izgradnjom multifunkcionalne laboratorije. Naime, projektom je planirana dogradnja zgrade Instituta u ukupnoj površini od oko 260m2 koja podrazumijeva izgradnju moderne, kompletno opremljene laboratorije za inovativna istraživanja iz oblasti marikulture, sprovođenje obuka i transfera znanja i tehnologija, proizvodnje hrane, sa svim naučnim, tehničkim i tehnološkim kapacitetima koji će parirati regionalnim centrima sličnih djelatnosti" istaknuto je iz Instituta za biologiju mora.

Važno je napomenuti da će Institut za biologiju mora kroz infrastrukturna ulaganja dobiti laboratoriju koja će predstavljati jedino mrijestilište kamenica u in vitro uslovima na području istočne Jadranske obale, što dodatno doprinosi konkurentnosti kako naučnih istraživanja, tako i napretka sektora marikulture u Crnoj Gori.

Važno je takođe istaći da je Ministarstvo nauke Crne Gore prepoznalo važnost projekta i podržalo Univerzitet Crne Gore (Institut za biologiju mora) sa iznosom od 92.000,00 €.

Broj posjeta : 105