Mašinski fakultet, 07.02.2019

OPERACIONA ISTRAŽIVANJA, rezultati I kol, III putRezultati I kolokvijuma u trećem roku su sledeći:

7/13: 12,5 poena

28/16: 35 poena (u zbiru 60 poena)

11/16: 19,5 poena

1/16: 0 poena

8/16: 0 poena

14/16: 0 poena

25/16: 1 poen

Predmetni nastavnik:

M.M.Markuš