Prvi Ekonomski seminar 12. oktobra

23.09.2022


Prvi Ekonomski seminar 12. oktobra

U cilju promocije rezultata, povećanja kvaliteta i podsticanja naučnoistraživačkog rada na Ekonomskom fakultetu planirano je organizovanje Ekonomskog seminara u pravcu podsticanja akademske rasprave, razmjene ideja i znanja i uključivanja zainteresovanih profesora i saradnika u aktuelna i planirana istraživanja. Ekonomski seminar će biti organizovan svake treće srijede u mjesecu, u 13:00 sati, u trajanja od 60 minuta (30 minuta za prezentaciju istraživanja i 30 minuta za diskusiju).

Prvi ekonomski seminar biće organizovan 12. oktobra 2022. godine u 13:00 (Profesorska sala).

Cilj događaja je prezentacija:

  • Istraživanja koja su u toku, a čiji autori su akademsko osoblje i studenti doktorskih (master) studija na EF. Ideja organizovanja prezentacije je podsticanje akademske rasprave o određenoj temi, čime bi studija dobila na kvalitetu na bazi sugestija i komentara, a potencijalno i novih članova istraživačkog tima.
  • Rezultata istraživanja koje su predstavnici akademskog osoblja i studenti objavili u referentnim međunarodnim i domaćim časopisima, ili koji su rezultat istraživačkog projekta, a u cilju razmjene znanja i iskustava, i pokretanja akademske rasprave o aktuelnim ekonomskim temama u Crnoj Gori.

Pozivamo sve članove akademskog osoblja (profesore i saradnike), i studente doktorskih i master studija da kandiduju teme / učešće. Kandidovanje učešća za prvi Ekonomski seminar otvoreno je do 3. oktobra 2022. godine. Ukoliko bude više prijavljenih istraživanja, njihove prezentacije će biti organizovane u narednim terminima održavanja seminara. Prijave (naziv teme i abstract) se šalju e-mailom: jovandj@ucg.ac.me; majab@ucg.ac.me.

Broj posjeta : 389


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.