Završen treći ciklus obuke o korporativnom upravljanju na Ekonomskom fakultetu
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore uspješno je završen i treći tematski ciklus obuke o korporativnom upravljanju pod nazivom Korporativno upravljanje u funkciji unapređenja poslovanja privrednih društava u državnom vlasništvu u Crnoj Gori. Treći tematski ciklus, koji je bio posvećen korporativnom izvještavanju, reviziji i upravljanju rizicima, počeo je u petak, 17. marta, predavanjima mr Selme Demirović (EBRD) i Zorana Ivanovića (EPCG).

Ovom prilikom mr Selma Demirović ukazala je na ulogu i značaj korporativnog izvještavanja za postizanje dobrog korporativnog upravljanja i kroz praktičan primjer pokazala kako se analizom finansijskih izvještaja može doprinijeti kvalitetnijem korporativnom upravljanju. Koliko je revizija važna za korporativno upravljanje istakao je Zoran Ivanović, koji je u svom predavanju govorio o internoj reviziji u funkciji osnaživanja korporativnog upravljanja u Crnoj Gori.

Drugog dana obuke polaznici su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa primjerima iz prakse predavača sa Ekonomskog fakulteta u Podgorici. Prof. dr Ana Lalević Filipović, kroz praktičan primjer približila je polaznicima obuke važnost računovodstvenih politika za poslovanje privrednih društava, te dodatno istakla značaj finansijskog izvještavnja kao segmenata korporativnog izvještavanja. Takođe, profesorica Lalević Filipović objasnila je i značaj koji Odbor za reviziju ima za jačanje korporativnog upravljanja. Docent dr Tanja Laković dodatno je naglasila vrijednost i svrhu revizije kao eksternog nadzornog mehanizma korporativnog upravljanja, sa posebnim osvrtom na bolje razumijevanje revizorskog izvještaja u kontekstu njegove upotrebe za potrebe procesa odlučivanja. Poslednje predavanje, tokom drugog dana obuke, imala je prof. dr Milijana Novović Burić koja je govorila o procedurama i pravilima upravljanja rizikom, odnosno o identifikaciji rizika, analizi i procjeni, kao i o reagovanju na rizik, te njegovom praćenju i izvještavanju.

Četvrti tematski ciklus nastavlja se sledeće sedmice, u okviru kojeg će predavač, pored prof. dr Milana Lakićevića sa Ekonomskog fakulteta, biti i sudija Privrednog suda Crne Gore – Dijana Raičković.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.