Ekonomski fakultet, 19.02.2018

Počela manifestacija "The Right Start"Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore danas je uspješno počela manifestaciju The Right Start, a gost prvog dana manifestacije bio je guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić.

U sali Mediteran, koja je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, studentima se najprije obratio dekan Ekonomskog fakulteta, prof. dr Nikola Milović, koji je poželio uspješan početak ljetnjeg semestra, predstavio aktivnosti manifestacije The Right Start, ali i uputio nekoliko savjeta.

Dekan je poručio studentima da treba da unapređuju sopstvena znanja i kritičku misao, a da kroz studentski aktivizam i učešće u vannastavnim aktivnostima fakultetske dane učine što zanimljivijim.

Nakon uvodnog izlaganja dekana Milovića, svoje predavanje na temu "Uloga i značaj CBCG" izložio je guverner CBCG, dr Radoje Žugić.

Na samom početku svog izlaganja guverner Žugić je govorio o ulozi i misiji Centralne banke Crne Gore, o njenom značaju kao jedne od institucija sa ključnom ulogom u ekonomskoj politici Crne Gore, kao i u ispunjavanju finansijskih kriterijuma koje je EU postavila pred Crnu Goru.

Kao najvažniji cilj i ustavna odgovornost CBCG naveo je očuvanje monetarne i finansijske stabilnosti, a naročito stabilnosti bankarskog sistema kao i preduzimanje svih potrebnih mjera da se očuva postojeća stabilnost.

Guverner Žugić istakao je da se ključni pravac aktivnosti CBCG odnosi na praćenje i analiziranje stanja u bankarskom sistemu, a u zavisnosti od dobijenih rezultata i preduzimanje korektivnih mjera i superviziju kao glavni element održavanja zdravog bankarskog sistema.

Nakon predavanja studenti su postavili brojna pitanja guverneru Žugiću, koja su se odnosila na monetarnu politiku, kontrolu banaka na crnogorskom tržištu, kao i njegovo viđenje bankocentričnosti i kriptovaluta na međunarodnom tržištu.


Sljedeća aktivnost manifestacije The Right Start biće predavanje osnivača i izvršnog direktora kompanije Comp Comerc, gospodina Ranka Jovovića. Tribina će biti održana u sali Mediteran, u srijedu, 21. februara sa početkom u 10 h.