Ekonomski fakultet, 20.12.2018

Prvo javno predstavljanje polaznih istraživanja doktorske teze na engleskom jezikuMartin Bojaj, doktorand Ekonomskog fakulteta, je dana 18. decembra 2018. godine javno predstavio polazna istraživanja svoje doktorske teze, koju će raditi na engleskom jeziku, pod naslovom „Maintaining price stability in Montenegro through governing of external and internal factors of  inflation“, pred Komisijom u sastavu: prof. dr Gordana Đurović mentor i članovi, prof. dr Nikola Fabris i prof. dr Nikola Milović.

U skladu sa Pravilima doktorskih studija,  student je obavezan da pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata javno obrazloži ciljeve i očekivane rezultate, odnosno izloži istraživački program sa uslovima za uspješan završetak teze. S obzirom da se, po istim pravilima, doktorska disertacija može napisati i braniti na engleskom jeziku (uz prošireni apstrak na crnogorskom jeziku do 25 strana), ova mogućnost danas je uspješno predstavljena na Ekonomskom fakultetu, čime je dat značajan doprinos afirmaciji Doktorskih studija i internacionalizaciji i prepoznatljivosti našeg Fakulteta i Univerziteta.