Ekonomski fakultet, 20.12.2018

Do 15. januara 2019. godineDo 15. januara 2019. godine

Poštovane koleginice i kolege,

udruženje Roditelji poziva studente II, III i IV godine studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore da se prijave za obavljanje stručne prakse na period od 4 mjeseca, nakon čijeg isteka će izabrani studenti biti stipendirani za rad u Udruženju.

Udruženje će odabrati četiri studenta koji će se baviti organizacionim i projektnim finasijama i marketingom. Nakon četvoromjesečne prakse, dva studenta će biti izabrana za stipendiranje.

Pravo učešća imaju studenti koji su tokom školske godine ostvarili prosječnu ocjenu najmanje 8,5, te da imaju prebivalište na teritoriji Podgorice.

Za učešće u javnom pozivu neophodno je podnijetiUvjerenje o prosječnoj ocjeni, motivaciono pismo i kontakt podatke.Prijave se dostavljaju putem e-mailaudruzenje.roditelji@gmail.com do 15. januara 2019godine. Izbor studenata će biti završen do 31. januara 2019. godine.

Tim udruženja Roditelji, može pomoći studentima da se upoznaju sa organizacionim knjigovodstvom, upravljanjem projektima, evropskim fondovima, pripremom projektnih prijedloga i izvještavanjem narativnim i finansijskim. Naše socijalno preduzeće Kreativa lab se bavi digitalnim marketingom, organizacijom događaja, izdavanjem u zakup reklamnog prostora na našim sajtovima (Roditelji.me, Porodični vodič...)

 

Praktikanti i stipendisti imaće priliku da rade sa timom udruženja Roditelji koji čine profesionalci sa dugogodišnjim iskustvom u oblastima projektnog i finansijskog menadžmenta, marketinga, komunikacija, event menadžement, dizajna idr.

 

Želimo vam uspješan ulazak u poslovni svijet!