Ekonomski fakultet, 21.12.2018

Vijeće predložilo aktuelnog Dekana za novi mandatni periodVijeće predložilo aktuelnog Dekana za novi mandatni period

Vijeće Ekonomskog fakulteta je na današnjoj sjedinici  većinom glasova usvojilo predlog da prof. dr Nikola Milović bude dekan ove univerzitetske jedinice za mandantni period 2019 - 2022. godine.

Profesor Milović je dekan Ekonomskog fakulteta od 2016. godine.  Zahvaljujući rezultatima tokom prvog mandata na čelu ove visokoobrazovne institucije, zavrijedio je povjerenje Vijeća koje ga je kandidovalo za drugi mandat na ovoj funkciji.

Predlog Vijeća Ekonomskog fakulteta biće upućen Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore na odlučivanje.