Ekonomski fakultet, 28.12.2018

Konačni spiskovi studenata ekonomije i menadžmenta koji su isključeniX

Studenati  osnovnih studija Ekonomije i Menadžmenta koji nijesu izmirili školarinu za zimski semestar studijske 2018/2019 godine su isključeni, ne nalaze se na spiskovima predmeta koji su odabrali da slušaju na početku studijske 2018/2019 i nemaju pravo polaganja završnih ispita u januarskom roku.

Dokumenti