Ekonomski fakultet, 25.01.2019

RASPORED CASOVA LJETNJI SEMESTAR 2018-2019RASPORED CASOVA LJETNJI SEMESTAR 2018-2019

RASPORED CASOVA LJETNJI SEMESTAR 2018-2019

Prema Akademskom kalendaru, nastava u ljetnjem semestru pocinje 11.02.2019. godine.

Dokumenti

EKONOMSKI FAKULTET, RASPORED casova _ ljetnji semestar 2018_19 _ I godina.pdf

Preuzmi

EKONOMSKI FAKULTET, RASPORED casova _ ljetnji semestar 2018_19 _ II godina.pdf

Preuzmi

EKONOMSKI FAKULTET, RASPORED casova _ ljetnji semestar 2018_19 _ III godina.pdf

Preuzmi

EKONOMSKI FAKULTET, RASPORED _ljetnji semestar 2018_19_smjer EVROPSKE EKONOMSKE INTEGRACIJE.pdf

Preuzmi

EKONOMSKI FAKULTET, RASPORED casova _ ljetnji semestar 2018_19 _ smjer FINANSIJE.pdf

Preuzmi

EKONOMSKI FAKULTET, RASPORED casova _ ljetnji semestar 2018_19 _ smjer INFORMACIONI SISTEMI.pdf

Preuzmi

EKONOMSKI FAKULTET, RASPORED ljetnji semestar 2018_19 _smjer JAVNI SEKTOR I EKONOMSKA POLITIKA.pdf

Preuzmi

EKONOMSKI FAKULTET, RASPORED casova _ ljetnji semestar 2018_19 _ smjer KVANTITATIVNA EKONOMIJA.pdf

Preuzmi

EKONOMSKI FAKULTET, RASPORED casova _ ljetnji semestar 2018_19 _ smjer MARKETING.pdf

Preuzmi

EKONOMSKI FAKULTET, RASPORED casova _ ljetnji semestar 2018_19 _ smjer MEDJUNARODNI BIZNIS.pdf

Preuzmi

EKONOMSKI FAKULTET, RASPORED casova _ ljetnji semestar 2018_19 _ smjer MENADZMENT.pdf

Preuzmi

EKONOMSKI FAKULTET, RASPORED casova _ ljetnji semestar 2018_19 _ smjer PREDUZETNISTVO I BIZNIS.pdf

Preuzmi

EKONOMSKI FAKULTET, RASPORED casova _ ljetnji semestar 2018_19 _ smjer RACUNOVODSTVO.pdf

Preuzmi

RASPORED casova ljetnji semestar 2018_19, Studije menadzmenta Podgorica _ I godina.pdf

Preuzmi

RASPORED casova ljetnji semestar 2018_19, Studije menadzmenta Podgorica _ II godina.pdf

Preuzmi

RASPORED casova ljetnji semestar 2018_19, Studije menadzmenta _ III godina.pdf

Preuzmi

Raspored casova ljetnji _ SM BP_converted.pdf

Preuzmi