Ekonomski fakultet

RASPORED CASOVA LJETNJI SEMESTAR 2019/2020
RASPORED CASOVA LJETNJI SEMESTAR 2019/2020

RASPORED CASOVA LJETNJI SEMESTAR 2019/2020

Dokumenti

RASPORED ČASOVA akademske studije _ ljetnji semestar 2019_20 _ I godina.pdf

Preuzmi

RASPORED ČASOVA akademske studije _ ljetnji semestar 2019_20, II godina.pdf

Preuzmi

RASPORED ČASOVA akademske studije _ ljetnji semestar 2019_20 _ III godina, modul MAKROEKONOMIJA.pdf

Preuzmi

RASPORED ČASOVA akademske studije _ ljetnji semestar 2019_20 _ III godina, modul MIKROEKONOMIJA.pdf

Preuzmi

RASPORED ČASOVA akademske studije _ III godina _ za studente po starom programu.pdf

Preuzmi

RASPORED ČASOVA akademske studije_ IV godina smjer EVROPSKE EKONOMSKE INTEGRACIJE.pdf

Preuzmi

RASPORED ČASOVA akademske studije_ IV godina smjer JAVNI SEKTOR I EKONOMSKA POLITIKA.pdf

Preuzmi

RASPORED ČASOVA akademske studije_ IV godina smjer FINANSIJE.pdf

Preuzmi

RASPORED ČASOVA akademske studije _ ljetnji semestar 2019_20, IV godina smjer MARKETING.pdf

Preuzmi

RASPORED ČASOVA akademske studije_ IV godina smjer KVANTITATIVNA EKONOMIJA.pdf

Preuzmi

RASPORED ČASOVA akademske studije_ IV godina smjer RAČUNOVODSTVO.pdf

Preuzmi

RASPORED ČASOVA akademske studije_ IV godina smjer MEĐUNARODNI BIZNIS.pdf

Preuzmi

RASPORED ČASOVA akademske studije_ IV godina smjer MENADŽMENT.pdf

Preuzmi

RASPORED ČASOVA akademske studije_ IV godina, smjer PREDUZETNIŠTVO I BIZNIS.pdf

Preuzmi

RASPORED ČASOVA akademske studije_ IV godina smjer INFORMACIONI SISTEMI.pdf

Preuzmi

RASPORED ČASOVA primijenjene studije PG_ I godina.pdf

Preuzmi

RASPORED ČASOVA primijenjene studije PG_ II godina.pdf

Preuzmi

RASPORED ČASOVA primijenjene studije PG _ III godina, modul MARKETING I MENADŽMENT.pdf

Preuzmi

RASPORED ČASOVA primijenjene studije PG_ III godina, modul RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE.pdf

Preuzmi

RASPORED ČASOVA primijenjene studije PG_ III godina, za studente po starom programu.pdf

Preuzmi

RASPORED ČASOVA primijenjene studije Bijelo Polje 2019_20.pdf

Preuzmi