Ekonomski fakultet, 16.05.2019

Dekan Milović: Ekonomski fakultet UCG ima važnu ulogu u razvoju crnogorskog društva i ekonomijeEkonomski fakultet će u sljedećoj godini obilježiti 60 godina postojanja. "Za nas, to je značajan jubilej koji govori prije svega o mjestu i ulozi fakulteta u razvoju crnogorskog društva i ekonomije", kazao je dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Nikola Milović.

Za sajt Univerziteta Crne Gore sa njim smo, između ostalog, razgovarali o jubileju, mogućnostima razvojnog puta za studente, saradnji fakulteta sa biznis sektorom, unapređenju praktične nastave i međunarodnoj EPAS akreditaciji.

UCG: Koje se mogućnosti otvaraju za buduće studente upisom na Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore?

PROF. DR ImageMILOVIĆ: Upisom na Ekonomski fakultet studenti dobijaju mogućnost da steknu znanje iza kojeg stoji tradicija duga skoro 60 godina, pretočena u kvalitet gradiva, kvalifikacije predavača i metode nastave. Poštujući tradiciju, ulogu i značaj Ekonomskog fakulteta istovremeno smo i zagledani u budućnost, sa pažnjom pratimo trendove u obrazovanju, kako bi zadržali lidersku poziciju u obrazovanju ekonomista. Najkvalitetnije obrazovanje iz oblasti ekonomije, mogućnosti međunarodne saradnje i odgovarajuća stručna praksa koju obezbjeđujemo u saradnji sa brojnim partnerima iz biznis sektora, pružiće studentima diplomu koju poslodavci najviše cijene a samim tim konkurentsku prednost i mogućnost da biraju buduću profesiju.

UCG: Ranije ste izjavili da veliki broj studenata osnovnih, nastavlja magistarske ili kasnije doktorske studije na Vašem Fakultetu. Šta ih na tom putu opredjeljuje?

PROF. DR MILOVIĆ: Činjenica je da postoji zainteresovanost studenata za nastavak svog obrazovanja kroz magistarske i doktorske studije upravo na Ekonomskom fakultetu, što je rezultat njihove satisfakcije osnovnim studijama. Vjerujemo da je razlog upravo kvalitet i praktična primjenjivost stečenih znanja, ali i prilika da prisustvuju predavanjima eminentnih stručnjaka, kao i gostujućih predavača iz različitih oblasti i tako budu u toku sa novitetima u oblasti za koju se obrazuju. Takođe, na raspolaganju su im i brojni programi mobilnosti namijenjeni studentima poslijediplomskih studija.

UCG: Šta podrazumijeva praktična nastava na Ekonomskom fakultetu?

PROF. DR MILOVIĆ: Studentska stručna praksa obavezna je nastavna aktivnost u toku studija na Ekonomskom fakultetu i podrazumijeva praktičan rad studenta u realnom poslovnom okruženju.  Cilj je dopunjavanje akademskog znanja sticanjem određenog radnog iskustva. Brojni sporazumi o saradnji koje Ekonomski fakultet potpisuje sa institucijama i uspješnim kompanijama predviđaju studentsku praksu. Na ovaj način se gotovo svakodnevno širi baza poslodavaca koji otvaraju vrata za naše studente pružajući im priliku da tokom dogovorenog trajanja stručne prakse steknu odgovornost, posvećenost, sistematičnost kao i sklonost ka preuzimanju inicijative što su vještine od izuzetnog značaja za budući poslovni angažman.

UCG: Ovu studijsku godinu Ekonomskog fakulteta UCG obilježilo je i prvo gostovanje Nobelovca…

PROF. DR MILOVIĆ: Razumijevanje ekonomije moguće je samo ukoliko se ona posmatra u širem društvenom kontekstu, zbog čega na Ekonomskom fakultetu organizujemo tokom cijele godine gostujuća predavanja, radionice i seminare stručnjaka iz različitih oblasti društvenih nauka kako bi studenti proširili svoja znanja. Događaj koji je obilježio tekuću studijsku godinu  je prvo gostovanje dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju na Ekonomskom fakultetu, profesora Finn E. Kydlanda koji je održao predavanje na temu „Ekonomska politika i rast nacija“.

Predstojeća studijska godina biće posebno značajna jer u njoj obilježavamo šezdesetogodišnjicu od osnivanja prvog fakulteta u Crnoj Gori pa će planirani program biti u skladu sa obilježavanjem jubileja. Osim toga, redovne aktivnosti biće i dalje usmjerene na uključenost u društvene događaje i intezivnu saradnja kako sa akademskim tako i sa predstavnicima biznis zajednice, sve u skladu sa osnovnim ciljem -  unaprijeđenje kvaliteta znanja kao i procesa nastave.

UCG: U toku je međunarodna EPAS akreditacija. Koje novine će donijeti Ekonomskom fakultetu? 

PROF. DR MILOVIĆ: Savremene obrazovne institucije moraju biti međunarodno vidljive, zato sa ponosom ističemo da smo postali član jedne od najprestižnijih evropskih akreditacijskih kuća European Foundation for Management Development (EFMD). Ovo udruženje broji oko 900 institucionalnih članova sa više od 25.000 stručnjaka iz akademske zajednice, biznis sektora, javnih službi i konsaltinga u 86 zemalja svijeta. Navedeno članstvo Ekonomskom fakultetu otvara vrata za dobijanje međunarodne akreditacije EPAS, namijenjene programima iz oblasti ekonomije i menadžmenta. Proces sticanja ove akredtitacije je dugotrajan i zahtjevan ali ispunjenje svih traženih uslova značajno će podići kvalitet studijskih programa koji stoje na raspolaganju sadašnjim i budućim studentima Ekonomskog fakulteta.

UCG: Šta donosi studentima saradnja Fakulteta na međunarodnom nivou?

PROF. DR MILOVIĆ: Ekonomski fakultet je prepoznat kao najaktivnija organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore u pogledu međunarodne razmjene studenata, akademskog i administrativnog osoblja. Ovo ne čudi s obzirom na to da je povećanje međunarodne vidljivosti jedan od strateških ciljeva u razvoju Fakulteta.  Sa indeksom koji ovdje dobijaju, studenti imaju mogućnost da provedu dio nastave na nekom inostranom fakultetu kroz programe mobilnosti kao što su ERASMUS+ i CEEPUS  kao i na osnovu značajnog broja bilateralnih ugovora potpisanih s partnerskim univerzitetima. Na taj način studenti upoznaju kulturu drugih zemalja, unapređuju znanje stranog jezika, stiču nova iskustva i povećavaju svoje šanse za zaposlenje kako u zemlji, tako i u inostranstvu.  

Osim toga, naši studenti tokom cijele godine imaju priliku da prisustvuju predavanjima i radionicama gostujućih predavača sa partnerskih institucija tokom kojih su izloženi novim metodama nastave kao i brojnim zanimljivim informacijama čime obogaćuju svoja znanja i kompetencije.

https://portalanalitika.me/clanak/334463/milovic-ekonomski-fakultet-ima-vaznu-ulogu-u-razvoju-crnogorskog-drustva-i-ekonomije

https://www.cdm.me/drustvo/ekonomski-fakultet-ima-vaznu-ulogu-u-razvoju-crnogorskog-drustva/

https://news.glonaabot.com/article/montenegro/1cf95e90d33f20bb9e1e4724c5b5057ff6faa93e70c2e98a7d2cc8f8b2b0b439

Broj posjeta : 953