Ekonomski fakultet, 21.03.2020

Dekan Milović: Studentima već dostupan najveći dio nastavnog materijala onlajnX

Distance learning ili učenje na daljinu, koje je bilo prvi put pokrenuto na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, jedna je od mogućnosti koje su na raspolaganju profesorima ovog fakulteta u novonastalim uslovima nastave, usljed globalne pandemije izazvane virusom COVID 19.

Dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr Nikola Milović navodi da je uspostavljanje sistema učenja na daljinu moguće zahvaljujući podršci  Centra informacionog sistema Univerziteta Crne Gore.

Nastavnici ovog fakulteta su, dodaje on, u stalnoj komuImagenikaciji sa studentima putem e-maila, sprovdeći konsultacije koje su predviđene organizacijom svakog predmeta.

„Profesori i saradnici su blagovremeno obaviješteni o svim mogućnostima koje im stoje na raspolaganju kako bi nastavni proces imao kontinuitet tokom trajanje naredbe Vlade Crne Gore kojom je obustavljen obrazovno-vaspitni rad u javnim i privatnim obrazovnim ustanovama, u trajanju od najmanje 15 dana“, ukazao je Milović.

Prema njegovim riječima, od stupanja Vladine naredbe na snagu, 16. marta 2020. godine, već nakon tri dana studenti su imali na raspolaganju najveći dio potrebnog materijala za dalju pripremu gradiva iz predmeta predviđenih u ovom semestru.

Na početku semestra, studenti su upoznati sa obaveznom literaturom i  materijom koju će izučavati na svakom pojedinačnom predmetu,  tako da se sada, kako navodi dekan Milović, nastavak tog procesa  sprovodi posredstvom brojnih obavještenja i nastavnog materijala koji se svakodnevno objavljuje na sajtu Ekonomskog fakulteta, u okviru svakog pojedinačnog predmeta.

 „Kao što su institucije naše Države na efikasan i pravovremen način odgovorile na izazov koji je pred sve nas postavila globalna pandemija izazvana virusom COVID 19, i Ekonomski fakultet ulaže napor da na novonastalu situaciju odgovori na način koji je u najboljem interesu naših studenata“, zaključio je Milović.

Medijske objave:

https://m.cdm.me/drustvo/milovic-studentima-vec-dostupan-najveci-dio-nastavnog-materijala-onlajn/

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/273159/najveci-dio-nastavnog-materijala-vec-na-internetu.html

https://radiotivat.com/ekonomski-fakultet-najveci-dio-nastavnog-materijala-vec-na-internetu/2020/03/

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/milovic-studentima-vec-dostupan-najveci-dio-nastavnog-materijala-onlajn

https://www.aktuelno.me/crna-gora/milovic-studentima-vec-dostupan-najveci-dio-nastavnog-materijala-onlajn/

https://www.portalanalitika.me/clanak/milovic-studentima-vec-dostupan-najveci-dio-nastavnog-materijala-onlajn

https://www.antenam.net/drustvo/152524-studentima-dostupan-najveci-dio-nastavnog-materijala-onlajn

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 2899