Ekonomski fakultet, 12.10.2020

Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na specijalističke studije – II rok, oktobar, 2020. godineX

Rangiranje kandidata je izvršeno u skladu sa članom 16 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama. Zainteresovani kandidati mogu dobiti sve relevantne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom rangiranja dana 13.10.2020. godine, od 09-10h, kancelarija 014.

Nakon isteka roka za prigovore, biće objavljena konačna rang lista, 13.10.2020. godine u 15h.

UPIS KANDIDATA KOJI  STEKNU PRAVO UPISA OBJAVLJIVANJEM KONAČNE RANG LISTE OBAVIĆE SE 14.10. U TERMINU OD 09 DO 14 SATI  U KANCELARIJI BR. 014.

KANDIDATI SU DUŽNI IZVRŠITI UPIS U NAVEDENOM TERMINU. U SUPROTNOM, SMATRAĆE SE DA SU ODUSTALI OD UPISA.

ZA UPIS JE POTREBNO PREDATI SLJEDEĆA DOKUMENTA:

  1. Indeks (kupiti u knjižari) - popuniti prvu stranu
  2. Prijavni list za upis na fakultet (kupiti u knjižari i popuniti)
  3. Dvije identične fotografije - format za indeks
  4. Dokaz o uplati prve rate školarine za I semestar u iznosu od 250 € na žiro račun 510-131-35 (iznos školarine je 500€ po semestru)
  5. Prijavu o izboru smjera (obrazac se može download-ovati sa sajta)

Dokumenti

Broj posjeta : 193