Ekonomski fakultet, 21.06.2018

Konkurs za upis nove generacije studenata Ekonomskog fakulteta 25. i 26. junaX

Poštovani budući ekonomisti i menadžeri,

dokumenta za upis na Ekonomski fakultet možete predati u ponedjeljak 25. juna i utorak 26. juna tekuće godine, u terminu od 08h do 14h na šalterima Studentske službe.

 

U studijskoj 2018/2019. godini indeks Ekonomskog fakulteta dobiće:

240 kandidata na akademskim studijama Ekonomije,

100 kandidata na primjenjenim studijama Menadžmeta u Podgorici,

50 kandidata na primjenjenim studijama Menadžmeta u Bijelom Polju.

 

I   

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalonog okvira kvalifikacija.

 

Tom prilikom, potrebno je da uz prijavu dostavite i sljedeća dokumenta:

  • kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa   posebnim propisom; 
  • originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  • originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
  • diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu;
  • diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom  ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

II 

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit polažu se u srijedu, 27. juna 2018. godine. Tačan termin polaganja ispita biće blagovremeno istaknut na sajtu Ekonomskog fakulteta.

III

Kandidati koji nakon objavljivanja rang liste steknu pravo upisa na Ekonomski fakultet, dužni su da obave upis u ponedjeljak 2. jula i utorak 3. jula 2018.godine u terminu od 08h do 14h na šalterima Studentske službe. Tom prilikom potrebno je dostaviti indeks, dvije fotografije i dva prijavna lista.

 

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br.432/18) koji možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_1228/objava_22464/fajlovi/Pravilnik%20o%20blizim%20uslovima%20studiranja.pdf

 

Ukoliko odlučite da diplomu steknete na Ekonomskom fakultetu, to možete učiniti na jednom od dva ponuđena studijska programa:

akademskim studijama Ekonomije u Podgorici i primijenjenim studijama Menadžmenta u Podgorici i Bijelom Polju.

Studiraćete po modelu 3 + 2 + 3 na Ekonomiji, odnosno 3 + 2 na Menadžmentu, što podrazumijeva da diplomu osnovnih studija stičete nakon 3 godine.

Učenici svih srednjih škola u Crnoj Gori mogu konkurisati za upis na Ekonomski fakultet, bez polaganja prijemnog ispita.

Bodovanje vašeg dosadašnjeg uspjeha se vrši na sledeći način:

  • Prosjek u sva četiri razreda
  • Maternji i strani jezik (sa višom ocjenom tj. povoljniji za kandidata) iz III I IV razreda
  • Srednja ocjena sa eksternog maturskog ispita
  • Diploma Luča I boduje se 5 poena
  • Diploma Luča II boduje se 3 poena

Ukoliko vam vaša prosječna ocjena prilikom upisa obezbijedi mjesto među nama, studiraćete besplatno!

 

 

Predstavili smo studijske programe Ekonomskog fakulteta maturantima crnogorskih srednjih škola:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/1226/objava/22372-maturanti-podgoricke-gimnazije-u-posjeti-ekonomskom-fakultetu

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/1226/objava/22866-predstavnici-ekonomskog-fakulteta-u-posjeti-niksickoj-gimnaziji

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/1226/objava/23013-maturanti-podgoricke-srednje-ekonomske-skole-u-posjeti-ekonomskom-fakultetu

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/22875-vise-od-3-000-maturanata-na-danu-otvorenih-vrata

 

Informator UCG za buduće studente

Dokumenti