Arhitektonski fakultet

Potpisan Memorandum o saradnji između Arhitektonskog fakulteta UCG i IPC Tehnopolis
Dugoročna saradnja između Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG) i Inovaciono-preduzetničkog centra (IPC) Tehnopolis iz Nikšića, zvanično je otpočeta, 1. juna 2021. potpisivanjem Memoranduma o saradnji između ove dvije institucije. Memorandum su potpisali dekanka Fakulteta, prof. dr Svetlana Perović i izvršni direktor IPC Tehnopolis, Ratko Bataković.

Pored dekanke Arhitektonskog fakulteta UCG,  IPC Tehnopolis u Nikšiću posjetili su prodekanka za međunarodnu saradnju, prof. dr Slavica Stamatović Vučković i prodekan za nauku, doc. dr Vladimir Bojković.

Osim izvršnog direktora IPC Tehnopolis, predstavnike Arhitektonskog fakulteta UCG ugostili su  pomoćnica direktora, Vanja Zorić-Šundić, koordinator Centra za razvoj preduzetništva i upravljanja projektima, Aleksandar Janičić i koordinator Centra za programske aktivnosti, istraživanja i razvoj, Đorđije Brkuljan.

U okviru posjete, predstavnici Arhitektonskog fakulteta UCG imali su priliku da se detaljno upoznaju sa prostornim, kadrovskim i infrastrukturnim kapacitetima ICP Tehnopolis, zatim  rezultatima brojnih prijektnih aktivnosti realizovanih u saradnji sa renomiranim regionalnim i međunarodnim partnerima. Naročito je korisno istaći savremenu opremu kojom raspolaže ova institucija za potrebe razvoja novih proizvoda i usluga, kao i aktivnosti u  realizaciji i promociji inovativnih ideja i tehnologija.

Dekanka Perović je istakla važnost  uspostavljanja saradnje  između akademske zajednice, Arhitektonskog fakutleta UCG i ICP Tehnopolis, jer je  integracija znanja i kolaborativni aktivizam preduslov za   odgovore na kompleksne prostorne zahtjeve globalnog društva, digitalnog doba. Naročito je konstantovana aktuelna tema od zajedničkog interesovanja, a odnosi se na razvoj   koncepata informacionih, pametnih modela gradova i uopšte inovativnih preduzetničkih strategija u politici upravljanja, regeneracije i razvoja  naših gradova, te podsticanje korišćenja obnovljih izvora energije u planiranju i projektovanju urbanih prostora 21. vijeka. Direktor Bataković je iskazao punu zainteresovanost  u razmjeni i primjeni naučnih, tehničkih i tehnoloških znanja u cilju unapređenja postojećih obrazovnih, naučnoistraživačkih i stručnih praksi.

Memorandum o saradnji uključuje zajedničko apliciranje za nacionalne i međunarodne projekte, mentorsku podršku, organizaciju zajedničkih  konferencija, seminara, predavanja, obuka, razmjenu i primjenu dobre poslovne prakse, te druge oblike saradnje od zajedničkog interesa.

 

Medijske objave:

https://www.in4s.net/potpisan-memorandum-o-saradnji-izmedju-arhitektonskog-fakulteta-ucg-i-ipc-tehnopolis/

https://www.portalanalitika.me/clanak/unapredenje-obrazovnih-naucnoistrazivackih-i-strucnih-praksi

 

Dokumenti

Broj posjeta : 239