Arhitektonski fakultet

Nova oprema za potrebe Centra za energetsku efikasnost i 3D tehnologije
 U okviru INTERREG IPA-CBC projekta REEHUB PLUS,  izvršena je nabavka 10 desktop računara i kancelarijski namještaj  za potrebe Centra za energetsku efikasnost i 3D tehnologije na Arhitektonskom fakultetu UCG.

Centar je u cjelosti  adaptiran  za  potrebe  digitalizacije,  energetskih pregleda zgrada,  treninga i obuke, te znanja i metoda u svrhu evaluacije energetskih karakteristika zgrada, definisanih ishodima projekta.

Računarska oprema koja je obezbijeđena, svojim karakteristikama može u potpunosti  da podrži implementaciju najsavremenijih programskih alata. Vodilo se računa  prilikom nabavke namještaja da isti bude modularan, te da se  jednostavno može prilagoditi potrebama ( održavanju radionica,  predavanja sa konferencijskim postavljanjem mjesta ili dr.)

U narednom periodu biće obezbijeđeni i softverski alati neophodni za rad na evaluaciji energetskih karakteristika zgrada, kao i ostalim rezultatima REEHUB PLUS projekta.

Broj posjeta : 269