Arhitektonski fakultet, 22.12.2017

Izložba studenata arhitekture 25. decembraIzložba studenata arhitekture  25. decembra

Izložba studenata Arhitekture Univerziteta Crne Gore „Urbana obnova naselja Orja Luka“, biće otvorena 25. decembra 2017, u 12.00 sati, u Centru za kulturu, u Danilovgradu. Postavka radova će trajati do 31. decembra.

U okviru predmeta Urbana obnova, završna godina specijalističkih studija Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,  pod mentorstvom profesora dr Svetislava G. Popovića, petnaest studenata u saradnji sa dva asistenta (mr Jelena Bajić Šestović  i msc Sanja Vlahović), imalo je za zadatak obnovu i reaktivaciju sela Orja Luka, opština Danilovgrad.

Studenti urbanističkog smjera su kroz semestralne radove prikazali iscrpnu urbanističko-arhitektonsku analizu postojećeg stanja Orje Luke, nakon čega su konačan rezultat seminarskog rada grupisali kroz tri urbanističko-arhitektonska rješenja.

U neposrednom kontaktom sa realnim problemima zapostavljanja i izumiranja istorijskih, kulturnih i prirodnih nasleđa koji karakterišu ruralna naselja Crne Gore, studenti su petomjesečnim radom na terenu, pokrenuli analize i donosili zaključke.

Konačan ishod rada od tri grupe od po pet studenata, su tri modela revitalizacije ruralnog naselja Orja Luka, kroz konkretne intervencije i sugestije na vrijedno istorijsko i prirodno naslijeđe predmetnog zahvata. Transformacija zapuštenih javnih površina, održivost razvoja naselja, prenamjena postojećih ruševina i istorijski važnih objekata, implementiranje novih urbanističkih poteza i arhitektonskih struktura, predstavlja dio vizije budućeg karaktera ruralnog naselja Orja Luka.

Studenti koji su dali doprinos formiranju novih ideja za prostor Orje Luke su: Ivana Kapetanović, Aida Kujović, Anđela Marković, Anja Lješković, Ana Nenezić, Danica Čvorović, Marija Petričević,  Jovana Jušković, Marina Dubljanić, Miloš Šćepanović, Ognjen Bjelica, Nikola Popović, Milan Rahović ,  Vlado Jegdić i  Stefan Mušikić.

Na izložbi radova na temu Urbana obnova Orje Luke,  prikazani su rezultati istraživanja, predstavljeni kroz odgovarajući metodološki pristup u razradi predmetnog zahvata, koji predstavljaju dobru podlogu za buduću plansku i arhitektonsku dokumentaciju, a sve u cilju valorizacije i unapređenja kulturnog predjela dijela opštine Danilovgrad.