Arhitektonski fakultet, 14.09.2018

Obilježen Dan Arhitektonskog fakultetaNa prigodnoj svečanosti, 14.09.2018. obilježen je Dan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore(UCG). Dekan fakulteta prof.dr Svetislav G. Popović, obratio se prisutnima, među kojima su bili i predsjednik Upravnog odbora UCG, prof. dr Duško Bjelica, prorektorice UCG, prof. dr Đurđica Perović i prof. dr Irena Orović, generalni sekretar UCG Mr Jelena Pajković, direktorica Centra za studije i kontrolu kvaliteta UCG, prof.dr Sanja Peković, dekani i prodekani fakulteta, predstavnici javnog i kulturnog života.

Dekan Popović je konstatovao da na fakultetu trenutno studira 344 studenta od čega 151 po novom, integrisanom, petogodišnjem master programu. Interesovanje za upis na ovaj studijski program  je konstantno i opredjeljuju se većinom odlični učenici, pa je i u ovoj studijskoj godini 35 svršenih srednjoškolaca sa diplomom „Luča“ upisalo Arhitektonski fakultet UCG.

Istaknuta je uspješna realizacija studijske 2017/18, sa akcentom na brojne studentske vananastavne aktivnosti koje su sprovedene i gdje su ostvareni izuzetni rezultati na lokalnim, regionalnim,  međunarodnim takmičenjima, konkursima, radionicama i sl.(prilog objave).

Pored studentskih aktivnosti, „treba istaći da se danas na fakultetu obavljaju vrlo ozbiljna istraživanja u oblastima arhitekture, urbanizma,  energetske efikasnosti, revitalizacije, zaštite i obnove graditeljskog nasljeđa“, naglasio je Popović.

U toku je realizacija dva Intereg IPA projekta:

  • The Regional Energy Efficiency HUB
  • Virtual Reality and 3D Experiences to Improve Territorial Attractiveness Cultural Heritage, Smart Management and Touristic Development,

a u cilju poboljšanja energetske efikasnosti zgrada  uz korištenje novih tehnologija, najbolje prakse i iskustva partnera u projektu. Takođe je planirano otvaranje centra za 3d virtualni dizajn u sklopu Univerziteta Crne Gore.

Kao rezultat istraživačkog rada nastavnici i saradnici učestvuju sa velikim brojem radova i prezentuju iste  na internacionalnim naučnim konferencijama i objavljuju u časopisima i monografijama, uz naglasak na  vodeće međunarodne izdavačke kuće Sage i Springer.

Navedene su ključne  planirane aktivnosti fakulteta u 2018/19. godini, među kojima su dvije međunarodne konferencije u kojima fakultet učestvuje kao suorganizator, zatim organizacija Studentskog arhitektosnkog kongresa ASK 2019, izložba studenata povodom Decembarskih dana kulture u Podgorici, koja ima bijenalni karakter i dr.

Dekan Popović je konstatovao da pored legata arhitekte Milana Popovića, biblioteka Arhitektonskog fakulteta je dobila  dva nova : legat arhitektice Svetlane Kane Radević i legat prof.dr Božidara Milića.

Popović je najavio  ustanovljavanje godišnje nagrade prof.dr Božidara Milića. Osnivači ove nagrade su: djeca prof. dr Božidara Milića, Vesna Milić Lainović i Dragan Milić i Univerzitet Crne Gore – Arhitektonski fakultet u Podgorici, a pod počasnim pokroviteljstvom Vlade Crne Gore, gde je prof. dr Božidar Milić 1979. godine biran za člana Vlade izvršnog vijeća Skupštine SR Crne Gore, kao ministar novoosnovanog Rebuličkog komiteta za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove.

„Duboko smo uvjereni da će budući dobitnici ove nagrade biti podstaknuti, kako izuzetnim stvaralaštvom i neumornim profesionalnim radom prof. dr Božidara Milića, tako i djelom njegovih uzora kako u domenu realizovanih arhitektonskih dijela,  tako i u sferi pisane riječi, koji se mogu sagledati i iz naslova knjiga koje je prof. Milić  posjedovao u svojoj biblioteci, a koju je njegova ćerka Vesna Milić Lainović, u okviru legata prof. dr Božidara Milića, poklonila Arhitektonskom fakultetu u Podgorici i time zainteresovanim istraživačima i najširoj javnosti, očevu biblioteku trajno učinila dostupnom. Nagrada je osnovana da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonskog stvaralaštva, urbanizma, prostornog planiranja, zaštite graditeljskog nasljeđa, kao i unaprijeđenja nastave iz oblasti arhitekture i građevinarstva. Samim tim ustanovljavaju se kriterijumi za njeno vrijednovanje u Crnoj Gori, regionalnom i na međunarodnom nivou.

Dekan se na kraju zahvalio profesorima i saradnicima, vannastavnom osoblju i studentima koji su u protekloj godini radili na  ukupnoj afirmaciji ove prestižne obrazovne institucije.

„Napominjem da je naša obaveza da  kontinuirano preispitujemo i razvijamo edukacioni ambijent, prevashodno za lokalne i regionalne potrebe, ali i da razvijamo proces međunarodne konkurentnosti“, zaključio je Popović.

Promovisan je 31 specijalista arhitekture, koji su završili postdiplomske specijalističke studije na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Dokumenti