Arhitektonski fakultet, 05.10.2018

Otvorena izložba studenata Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore na Arhitektonskom fakultetu u SarajevuU sklopu dvodnevne posjete Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, dekan Arhitektonskog fakulteta u Podgorici prof.dr Svetislav G. Popović i prodekanica za nastavu doc. dr Svetlana Perovic, susreli su se sa dekanom prof. mr Mevludinom Zečevićem i prodekanom za nastavu prof.dr Erdinom Salihovicem  i dogovorili modele dalje saradnje, koja je aktivirana prošle godine prilikom posjete dekana i prodekana Arhitektonskog fakulteta iz Sarajeva Podgorici. 

U posjeti  iz  Podgorice bili su još  i prodekanica za međunarodnu saradnju doc.dr Slavica Stamatović Vučković,  saradnici u nastavi: mr Dušan Lazarevskimr Jelena Bajić Šestović i mr Marija Ćaćić i 35 studenata treće i četvrte godine studija.

Otvorena je izložba studenata Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, za čiju je postavku  bila zadužena mr Jelena Bajić Šestović. Sadržaj izložbe, kojom su se predstavili studenti, ostavila je snažan utisak na sve koji su prisustvovali otvaranju.  Na izložbi su govorili dekan  prof. mr Mevludin Zečević i prodekan za nastavu prof.dr Erdin Salihovic, koji je  i otvorio izložbu. Izložba će biti dostupna za posjetioce 15 dana.

Prof. dr Jasenka Čakarić održala je za studente iz Podgorice predavanje pod naslovom"Sarajevo kroz vrijeme".

Dekan Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu prof. mr Mevludin Zečević i prodekan za međunarodnu saradanju prof. dr Amir Čaušević, poklonili su više primjera stručne literature biblioteci Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.