Arhitektonski fakultet, 07.11.2018

Saradnja sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta La Sapienza iz Rima: Radionica na Arhitektonskom fakultetu u PodgoriciNa Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici u periodu od 03. do 10. 11. 2018. godine održava se radionica profesora i studenata Arhitektonskog fakulteta Univerziteta La Sapienza iz Rima. Radionica se održava u sklopu Sporazuma o saradnji  dva fakulteta i dogovorena je na osnovu prethodnih kontakata dekana prof. dr Svetislava G. Popovića i prodekana prof. dr Ilije Laloševića sa prof. dr Rosalbom Belibani, predsjednicom Master programa u arhitekturi Univerziteta „Sapienza“.

U timu iz Italije, koji gostuje na Univerzitetu Crne Gore, pored profesorice Belibani je i njena saradnica dr. Fjama Fikadenti i 8 studenata završne godine studijskog programa 5+0. Tema radionice je: „Smart Podgorica – evropski glavni grad nove generacije“.

U radu sa studentima iz Italije, pored profesora Popovića i Laloševića, učestvuju i doc. dr Slavica Stamatović- Vukčević i  asistent mr. Sanja Vlahović, koje su upoznale goste iz Italije sa urbanističkim razvojem  i savremenom arhitekturom Podgorice, kao i studenti Arhitektonskog fakulteta UCG koji su prezentirali svoje radove na aktuelne teme glavnog grada.

U četvrtak 08.11. će profesorica Belibani održati predavanje studentima iz Podgorice o urbanističkom i arhitektonskom razvoju Rima kroz vjekove, a u petak 09.11. će studenti iz Rima prezentirati rezultate svoga rada, nakon čega je predviđen obilazak Cetinja i Kotora.