Arhitektonski fakultet, 20.02.2019

Međunarodni konkurs "Beyond bauhaus-prototyping the future"Povodom obilježavanja 100. jubileja pokreta Bauhaus u okviru konkursa „Beyond bauhaus- prototyping the future“ raspisan je međunarodni konkurs od strane Inicijative Savezne Vlade Njemačke i njemačke privrede pod nazivom „Njemačka-zemlja ideja (Deutschland -Land der Ideen). Radovi treba da odgovore na pitanja poput: „Kako dizajn može promijeniti svijet, šta su zadaci planiranja i dizajna današnjice, kakve vizije imaju arhitekte, dizajneri, naučnici i inženjeri za održive stilove života“ itd.

Konkursom je planirano da bude nagrađeno 20 ideja i koncepata. Mogu se dostaviti prototipi u stadijumu razvoja ili pionirski projekti koji su već završeni.

Odabrani radovi dvadeset autora će biti predstavljeni na međunarodnom nivou. U avgustu 2019. godine autori odabranih radova će biti pozvani u Berlin na svoj rad predstave u okviru izložbe koja će biti posvećena istim. Troškove puta i smještaja će pokriti organizator.

Rok za prijavu je 31. mart 2019. godine. Dodatne informacije možete naći na internet sajtu www.beyondbauhaus.com.

Dokumenti