Arhitektonski fakultet, 15.03.2019

Radovi studenata Arhitektonskog fakulteta u Galeriji ArtU četvrtak 14. marta 2019.godine, u Galeriji “Art” otvorena je izložba radova studenata prve godine Arhitektonskog fakulteta, Univerziteta Crne Gore, sa predmeta Crtanje.

Postavku čine teme: crtež grafitom – portret; crtež lavirani tuš: kompozicija predmeta – mrtva priroda; akvarel – kompozicija predmeta; kolaž – gradska ulica – panorama grada; akvarel – slobodna tema, koje su studenti dvije generacije (2017/18 I 2018/19) radili pod mentorstvom van.prof. Vladimira Dada Đuranovića i saradnika MSc Eme Alihodžić Jašarović i mr Aleksandra Ašanina.

Izložbu je otvorila istoričarka umjetnosti Petrica Duletić.

,,Ova izložba je rezultat procesa upoznavanja i izučavanja crtačkih vještina i tehnika, likovnog projektovanja, vizualizacije, a sve sa ciljem formiranja sopstvenog likovnog izraza. Ovo je prilika da se, u okviru institucije fakulteta, a u saradnji sa JU Muzeji i galerije Podgorice, na što očigledniji način - javno, prezentuju rezultati pedagoških procesa koji se odvijaju na fakultetu'', istakla je Duletić. 

Na veoma posjećenoj izložbi, studenti su predstavili kreativan rezultat koji je odgovor na raznoliku tematiku, izvedeni u tradicionalnim medijima, postupcima koji otkrivaju lični senzibilitet, naklonost ka traženju autentičnog likovnog izraza, interesovanje za  istraživanje jezika i granica medija.

Duletić u svojoj iscrpnoj opservaciji navela je: ,,...Zanima ih plakatska forma, pop art koji izlazi iz granica definisanog, ali i tradicionalne tehnike izrade crteža, zahvaljujući čemu oni mogu da izraze svoj unutrašnji doživljaj i odnos prema stvarnosti'.'