Arhitektonski fakultet, 10.11.2019

MSc Gordana Rovčanin Premović učestvovala na međunarodnom kongresu u TurskojX

MSc Gordana Rovčanin Premović, saradnica u nastavi na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, učestvovala je na International Congress of Science, Mathematics and Engineering Sciences HEZARFEN, 8-10 Novembra 2019, İzmir, Turska.

MSc Rovčanin Premović imala je uvodno izlaganje na naučnom simpozijumu kao jedan od glavnih govornika pored prof. dr Zlatka Karača (Sveučilište u Zagrebu) i prof. dr Aleksandra Kadijevića (Univerzitet u Beogradu) i bila je član naučnog odbora za organizaciju simpozijuma. Tema njenog saopštenja u Izmiru bila je pod nazivom: "Urban Structure of the Old Town Podgorica – Stara Varoš: Development and Transformation". Izlaganje će biti objavljeno u zborniku radova sa konferencije.

 

Broj posjeta : 237