Arhitektonski fakultet, 09.07.2020

Za dekana Arhitektonskog fakulteta predložena doc. dr Svetlana K. PerovićX

Članovi Vijeća Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 09. jula 2020. godine, predložili su za dekana Fakulteta doc. dr Svetlanu K. Perović, za mandatni period 2020 - 2023. godine. 

Sastav Izborne komisije činili su  prof. dr Ratko  Mitrović-predsjednik, prof. dr Veljko Radulović, Prof.dr Slavica Stamatović Vučković, MSc Sanja Paunović Žarić-predstavnica saradnikaBojan Drljević-predstavnik studenata. 

Konačnu odluku o predlogu Vijeća fakulteta treba da donese Upravni odbor Univerziteta Crne Gore.

Doc.dr Svetlana K. Perović je arhiteka, edukator i naučnik. Prodekan je za nastavu na Arhitektonskom fakultetu, član Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta Univerziteta Crne Gore i član Vijeća Senata Univerziteta Crne Gore za prirodne i tehničke nauke.

Osnovne, master i doktorske akademske studije arhitekture završila je na departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Doktorirala je 2014.godine u Novom Sadu i stekla zvanje Doktor nauka-Arhitektura. Aktivna je, između ostalog, na međunarodnoj istraživačkoj sceni, kroz , do sada, objavljenih više desetina radova u monografijama, časopisima, zbornicima konferencija i dr. Između ostalog, dala je doprinos u pisanju više multidisciplinarnih, internacionalnih enciklopedija izdatih u Americi sa učešćem više stotina naučnika sa univerziteta širom svijeta, kao i monografija u produkciji vodećih međunarodnih izdavačkih kuća.  Dobitnik je Plakete za doprinos razvoju Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, 2016. i Priznanja Univerziteta Crne Gore za postignute rezultate i doprinos razvoju naučno-istraživačkog, umjetničkog i stručnog rada na Arhitektonskom fakultetu, 2018.

U prilogu je dostupan Program razvoja Arhitektonskog fakulteta za mandatni period 2020-2023, koji je doc.dr Svetlana K. Perović dostavila u izbornoj proceduri.

 

Medijske objave:

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/449705/za-dekana-arhitektonskog-fakulteta-predlozena-doc-dr-svetlana-k-perovic

https://www.cdm.me/drustvo/za-dekana-arhitektonskog-fakulteta-predlozena-svetlana-perovic/

https://www.antenam.net/drustvo/164244-za-dekana-arhitektonskog-fakulteta-predlozena-svetlana-k-perovic

https://www.pobjeda.me/clanak/za-dekana-arhitektonskog-fakulteta-predlozena-svetlana-k-perovic

https://www.portalanalitika.me/clanak/za-dekana-arhitektonskog-fakulteta-predlozena-doc-dr-svetlana-k-perovic

https://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Povodi&clanak=751413&datum=2020-07-10

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1301