Arhitektonski fakultet, 06.10.2020

Studenti Arhitektonskog fakulteta u aktuelnim okolnostima pandemije uspješno započeli istraživanja na terenuIndustrijsko nasleđe Podgorice kao inspiracija za eksperimentalni rezilijentni urbani distrikt

U okviru predmeta Urbanističko projektovanje 1, studenti treće godine će se u zimskom semestru ove studijske godine baviti temom vertikalnog urbanizma kroz razvoj rezilijentnih (naročito na coronavirus) i inter-trans aktivnih multifunkcionalnih urbanih centara kao odgovora na složene zahtjeve gradova budućnosti, koji mogu ponuditi nove oblike života u zajednici uz uštedu zemljišta kao vrijednog resursa i formiranje samoodrživog i fleksibilnog "organizma".

Studenti su već na prvom času vježbi, 01.10.2020. obišli lokaciju na kojoj će istraživati u sklopu semestralnog zadatka sa saradnicama u nastavi MSc Sanjom Savić, MSc Nevenom Mašanović i Mr Slađanom Lazarević, uz poštovanje svih zdravstvenih mjera, a zatim o temi i mikro lokaciji razmjenili prve impresije i razgovarali sa predmetnim nastavnikom, prof. dr Svetlanom K. Perović u redovnom terminu predavanja.

Lokacije napuštenih industrija (Brownfield lokacije) predstavljaju poseban potencijal u urbanoj regeneraciji gradova, u ekonomskom, ekološkom i vizuelnom smislu. Sama pozicija u urbanoj strukturi predstavlja "strategijski" značajne "tačke" u gradu, dobro povezane sa glavnim gradskim tokovima.

Stoga je studentima predložena mikro lokacija bivše fabrike „Radoje Dakić“, čije će konstruktivne sklopove i  karakteristične elemente urbanog prostora unutar ovog kompleksa industrijskog nasleđa studenti prepoznati a zatim sa njima i eksperimentisati.

Sama pozicija u urbanoj strukturi predstavlja "strategijski" značajne "tačke" u gradu, dobro povezane sa glavnim gradskim tokovima. Ovakve lokacije posjeduju razvijenu i kvalitetnu postojeću infrastukturnu mrežu i najčešće dobru konstrukciju objekata (industrijskih hala) koje se lako mogu transformisati u nove "simbole" grada, imajući u vidu višefunkcionalnu zajedničku prostornu integraciju.

U eri globalne informacije, digitalne komunikacije i interakcije, potrebno je formirati nove rezilijentne urbane prostore, koji će zadovoljiti zahtjeve savremenog korisnika, sačuvati duh mjesta, pametno iskoristiti postojeće resurse izgrađenog arhitektonskog (industrijskog) nasleđa štiteći životnu sredinu, a na šta nas podsjećaju i globalni trendovi održivog razvoja.

Primjenjujući globalne principe, i analizirajući lokalni kontekst i potrebe čovjeka, potrebno je implementirati strukturu/strukture vertikalnog urbanizma na izabranoj mikro lokaciji.

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore je preduzeo sve potrebne mjere kako bi se nastava odvijala nesmetano u doba pandemije, te su i predavanja i vježbe u prvoj sedmici ove studijske godine organizovane u punom kapacitetu, prema definisanom rasporedu, kombinovano, u prostorijama fakulteta i preko zoom i moodle platformi za razmjenu nastavnog materijala. 

Broj posjeta : 351