Arhitektonski fakultet, 12.12.2017

UPLATA ŠKOLARINE_II RATA_ ROK 30.12.2017.Studenti su u obavezi da uplate drugu ratu školarine do 30.12.2017. To je uslov za polaganje ispita i verifikaciju ocjena na Vijeću fakulteta u januarskom ispitnom roku. 

Prodekan za nastavu

Dokumenti