Upis na Univerzitet Crne Gore tekuće sedmice
Univerzitet Crne Gore raspisaće u toku ove sedmice konkurs za upis u prvu godinu osnovnih sutdija, u 2024/2025. godini. Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore.

U tekstu konkursa biće opisani detalji elektronske prijave putem platforme upisi.edu.me, u skladu sa programom Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice.

Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Kandidati koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu testove iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja. Prijemni ispiti se organizuju za upis na studijske programe: Medicina, Stomatologija, Arhitektura, Psihologija, Fizička kultura i zdravi stilovi života, kao i na stručno-umjetničke studijske programe.

Univerzitet Crne Gore obavještava buduće studente da je unaprijeđen i postupak elektronskog potpisivanja ugovora o studiranju na Univerzitetu Crne Gore kao posljednjeg koraka elektronskog upisa na Univerzitet Crne Gore. Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.