Arhitektonski fakultet, 12.07.2018

Pijava ispita_septembarski rok 

O B A V J E Š T E NJ E

 

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ROK MOŽE SE IZVRŠITI 12. JULA I 16. JULA 2018.GODINE,  09-15h. STUDENTI MOGU PRIJAVITI SVE PREDMETE KOJE SU POČETKOM GODINE PRIJAVILI DA SLUŠAJU. IZNOS UPLATE ZA JEDAN ISPIT JE 5,00 EURA. (žiro račun fakulteta: 510-12820-89)

ISPITI ĆE BITI ODRŽANI U PERIODU OD 27.08. DO 23.09.2018.GODINE.

 

Napomena: studenti koji nijesu izvršili svoje finansijske obaveze prema fakultetu neće moći prijaviti ispite za polaganje u  septembarskom roku. 

Dokumenti