Arhitektonski fakultet, 25.09.2019

Odbrana magistarskog rada_Dijana RadevićKandidat  Dijana Radević, javno će  braniti magistarski rad  na temu »Urbana separacija kao izazov u razvoju integralnog pristupa savremenom urbanizmu na primjeru Kejptauna«,  pred Komisijom:

 

1.Mr Dimitrije Mladenović, redovni profesor Univerziteta u Beogradu na Arhitektonskom fakultetu- predsjednik

2.Dr Svetlana Perović,docent UCG - mentor

3.Dr Svetislav G. Popović, vanredni profesor UCG - član.

 

Odbrana će se održati dana  26.09.2019. godine, sa početkom u 14 sati na  Arhitektonskm  fakultetu u Podgorici u Sali 101.

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 303