Arhitektonski fakultet, 05.10.2019

Plan organizacije nastave i raspored časova_Magistarske studije_ 2019/20.Nastava na magistarskim studijama počinje u ponedjeljak, 07.10.2019.

Nastava će se realizovati, prema prijavama i upisima kandidata, na tri smjera u studijskoj 2019/20.

Arhitektonska organizacija prostora _7 studenata

Urbanistička organizacija prostora_6 studenata

Zaštita i revitalizacija graditeljskog nasljeđa_ 5 studenata

Dokumenti

Broj posjeta : 679