Sinteza i fizičko-hemijska karakterizacija kompleksnih jedinjenja i novih materijala sa potencijalnom primjenom u medicini, farmaciji i poljoprivredi
U laboratoriji za neorganske sinteze sintetišu se i fizičko-hemijski karakterišu kompleksna  jedinjenja sa različitim ligandima. Iz ove grupe jedinjenja posebno se izdvajaju kompleksna  jedinjenja na bazi derivate pirazola o čemu govori i broj radova publikovanih u referentnim časopisima sa SCI liste ( 63 rada) kao i novi materijali iz grupe  zeolite i nanomaterijala.

 U proteklih 10 godina realizovani su brojni naučno-itraživački prokjekti među kojima se izdvajaju:

Nacionalni naučno-istraživački projekat (2012-2015) " Sinteza,fizičko-hemijska karakterizacija novih kompleksnih jedinjenja na bazi pirazola i njegovih derivata, biloška aktivnost i potencijalna primjena u farmaciji, poljoprivredi i medicini"

Eureka projekat (2020-2023) „Development of test strips based on electrochemical (bio)sensors for determining the concentration of disease biomarkers for the purpose of early diagnostics and
prevention

CEEPUS projekt CIII-SI-0905-1415, (2013-2015).Training and Research in Environmental  Chemistry and Toxicology

 

Inovativni projekat ( 2018-2020). godine „Ispitivanje biološke efikasnosti novosintetisanih jedinjenja i biljnog ekstrakta prema najznačajnijim oboljenjima vinove loze u Crnoj Gori,  Ministarstva nauke.
Testing of bio-efficacy of newly synthesized compounds and herbal extract according to the most important grapevine diseases in Montenegro (BIOEXTRA)”,.

 

COST - CA20129 (2021-2025) “ Multiscale Irradiation and Chemistry Driven Processes and Related Technologies”(MultIChem)“

COST- CA18130 (2019-2023) „European Network for Chemical Elemental Analysis by Total Reflection X-Ray Fluorescence“

Kao i brojni bilateralni projekti među kojima se izdvajaju:

Crna Gora- Slovenija - “The use of natural and synthetic zeolites for the removal of heavy-metals (or inorganic ions) from waste-waters”, (2012-2013);

 

Crna Gora-Hrvatska - “Structural characterization of novel complex material for broad applications”, (2012-2013);

 

Crna Gora- Mađarska, „Synthesis, physico-chemical and biological characterization of new transition metal complexes with pyrazole derivates and their potential apllication“, (2016-2018).

 

Crna Gora-Srbija „Sinteza, fizičko-hemijska i biološka  karakterizacija novih kompleksnih jedinjenja prelaznih metala sa derivatima pirazola i njihova potencijalna primena“(2017-2018)

Crna Gora- Slovenija - “ New metal complexes for medical and agricultural application“ (2023-2025)

CEEPUS , RS-1816-01-2324 - Reinforcement of research, professional, and education capacities for application in sample preparation of various origins before the corresponding analysis(2023-2024)

Pored toga u laboratoriji se radi  i dio fizičko-hemijskih  karakterizacija  dobijenih  novih kompleksnih I drugih neorganskih jedinjenja (UV VIS, , konduktometrija i magnetohemija, X-ray rengeno-strukurna ispitivanja)

Laboratorija ima dobro razvijenu i uspostavljenu saradnju sa drugim laboratorijama kako unutar samog fakulteta i Univerziteta tako i van njega u smislu saradnje u potpunoj  fizičko-hemijskoj  karakterizacij i   potencijalnoj primjeni novosintetizovanih jedinjenja u oblastima farmacije, medicine i poljoprivrede I zaštiti životne sredine.

 Ta se saradnja , prije svega, ostvaruje se sa kolegama iz ostalih laboratorija MTF-a, Biotehničkog fakulteta UCG, PMF-a, Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, Kliničkog centra Crne Gore  i Centra za ekotoksikološka ispitivanja.

Dugogodišnja i uspješna saradnja ostvarena je sa Državnim univerzitetom u Beču, Budimpesti, Institutom za nuklearne nauke  Vinča u u Beogradu, Hemijskim fakultetom u Beogradu, PMF u Novom Sadu i Kragujevcu ,  Instititutom za hemiju univerziteta u Ljubljani kao i Institutom Ruđer Bošković u Zagrebu što je rezultiralo radom na zajedničkim projektima I velikom broju publikovanih radova.

Kontakt:

Prof. dr Željko Jaćimović

email: zeljkoj@ucg.ac.me

 

Doc. dr Milica Kosović Perutović

email:mkosovic@ucg.ac.meNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.