Metalurško-tehnološki fakultet

Metalurško-tehnološki fakultet partner na projektu Carbon-based Batteries and Supercapacitors (SUPERCAR)
Metalurško-tehnološki fakultet partner na projektu Carbon-based Batteries and Supercapacitors (SUPERCAR)

Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta Crne Gore je partner na novom međunarodnom projektu "Baterije i superkondezatori na bazi ugljenika" (Carbon-based Batteries and Supercapacitors - SUPERCAR), koji je odobren u okviru NATO programa ,,Nauka za mir i bezbjednost“ (Science for Peace and Security, SPS), 4. februara 2021. godine.

Cilj ovog projekta je razvoj nove generacije baterija i superkondenzatora koji ne sadrže Litijum (Li), zasnovanih na jeftinoj i ekološki prihvatljivoj nanotehnologiji ugljenika dobijenog iz biomase.

Pored dizajna novog prototipa Na-jonske baterije, SUPERCAR će obezbijediti set novih nanoporoznih ugljeničnih elektroda za sljedeću generaciju punjivih baterija i superkondenzatora, oslanjajući se na veoma zastupljene i lako dostupne elemente na Zemlji, kao što su Natrijum (Na), Magnezijum (Mg), Kalcijum (Ca) ili Aluminijum (Al).

Ostali partneri na projektu su Nacionalni institut za hemiju u Ljubljani i Fakultet za fizičku hemiju u Beogradu.

Sarađujući sa partnerima iz Slovenije i Srbije, crnogorska grupa će imati priliku da dalje razvija i ojača ovo istraživačko područje. SUPERCAR projekat okuplja ove tri institucije ne samo da bi poboljšali svoje istraživačke kapacitete i resurse, već i da bi postigli napredak u budućoj tehnologiji skladištenja energije. Projekat će pružiti mogućnost zainteresovanim studentima da se uključe u istraživanje ove aktuelne tematike.

Rukovodilac projekta sa strane partnerske zemlje Crne Gore je prof. dr Veselinka Grudić, a rukovodioci sa strane partnerskih zemalja Slovenije i Srbije su prof. dr Robert Dominko i dr Milica Vujković.

Trajanje projekta je 36 mjeseci, a ukupan budžet iznosi 392 400 EUR od kojih crnogorskoj strani pripada 132.300 EUR.   

 

Broj posjeta : 601

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.