Metalurško-tehnološki fakultet

Uvodni sastanak projekta "Baterije i superkondezatori na bazi ugljenika"
Uvodni sastanak projekta "Baterije i superkondezatori na bazi ugljenika"

 

Uvodni sastanak (Kick-off meeting) trogodišnjeg projekta Baterije i superkondezatori na bazi ugljenika  (Carbon-Based Batteries and Supercapacitors), finansiranog u okviru NATO programa Nauka za mir i bezbjednost, održan je 26. marta 2021. godine.

Predstavnici NATO-a, dr Deniz Beten (Senior SPS Advisor), dr Richard Brewin (SPS programme Manager), Mrs. Klavdija Kaliope (SPS Project Assistant)  i  Klavdija Župančić (u ime Kancelarije za vođenje međunarodnih projekata, Nacionalni Institut za hemiju u Ljubljani) prikazali su NATO programe za finansiranje naučnoistraživačkog rada i ukazali na pravila i procedure za uspješnu realizaciju projekta, dok su partneri na projektu dr Robert Dominko (Nacionalni Institut za hemiju, Ljubljana), dr MIlica Vujković (Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu), dr Veselinka Grudić i MSc Jana Mišurović (Metalurško-Tehnoloski Fakultet, Univerzitet Crne Gore) predstavili svoje naučne resurse, timove, kapacitete i planirane aktivnosti. Sastanak je ozvaničio početak projektnih aktivnosti.

Cilj projekta je razvoj nove generacije baterija i superkondenzatora koji ne sadrže litijum, zasnovanih na jeftinoj i ekološki prihvatljivoj nanotehnologiji ugljenika dobijenog iz biomase.

Broj posjeta : 482